अमेरिका अझै संसारको प्रमुख आर्थिक शक्तिशाली मूलुक 
सुनिल मणी दाहाल वाशिङटन, डिसी