रामनाथ कोविन्द भारतको १४ औं राष्ट्रपति
नयाँ दिल्ली, साउन ५ (एजेन्सी)