चालिस वर्षमा पनि पूरा भएन लुम्बिनी गुरूयोजना
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख १३