मुक्तिनाथ यात्राः प्याकेजमा जाने कि व्यक्तिगत रोजाई तपाईंको
मुक्तिनाथ, वैशाख ८