पर्यटन व्यवसाय नै मुलुकको महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र– राष्ट्रपति
ओखलढुङ्गा, वैशाख १