गर्मी छल्न गाभरमा 'होम स्टे'
सेतोपाटी संवाददाता गाभर भ्याली, नेपालगन्ज