पर्यटकलाई काठमाडौं घुमाउन अब ‘स्काई बस’
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, चैत १९