८८ किलो सुन भएको गाडी प्रहरीले नै चलाएर ल्याएका थिए!
छापाबाट काठमाडौं, असोज ३१