१० हजार नेपालीसँग ४० अर्बको नक्कली सिक्का
काठमाडौं, असोज १