सवारी नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा सम्भव !
काठमाडौं, भदौ २९