‘इच्छापत्र' रोक्न राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको लबिङ
काठमाडौं, भदौ २५