ठेकेदार काम छाडेर बेपत्ता, स्वास्थ्य क्षेत्रका ३० भवन निर्माण अलपत्र
काठमाडौं, भदौ २४