पसल सिलबन्दीको विषयमा अर्थमन्त्री-आपूर्तिमन्त्री चर्काचर्की
काठमाडौं, भदौ २४