२० करोड बुझाएर यसरी ल्याइएको थियो ८८ किलो सुन
काठमाडौं, भदौ २३