तस्करीको सुनको गुणस्तर राम्रो भएपछि व्यापारीको ध्यान तस्करी सुनमा
काठमाडौं, भदौ २२