खड्काले दिए कमजोरी ढाकछोप गर्न मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी
काठमाडौं, भदौ २१