विदेशको एउटै कार्यक्रममा १० सचिव र १४ सहसचिव जाँदै
काठमाडौं, भदौ १८