राज्यमन्त्रीलाई डेरा खर्च दुई लाख
काठमाडौं, भदौ १८