राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको डिजाइनमै यस्तो त्रुटि
नेपालगन्ज, भदौ १८