कुटनीतिक कर्मचारीले २२ करोड कर तिर्न बाँकी
काठमाडौं, भदौ १६