यस्तो 'सेटिङ' मा नेसनल मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन
काठमाडौं, भदौ १४