अंगालोबाटै खोसिए मुटुका टुक्रा, उजाड भयो जीवन..
सिन्धुली, साउन २९