यसकारण बिथोलियो डाक्टर केसीसँग बन्नै लागेको सहमति
काठमाडौं, साउन २९