जग्गा प्लटिङमा सरकारी बन्देज, प्लटिङ गरी घडेरीका रुपमा बेच्न नपाइने
काठमाडौं, साउन २७