अब कसुर ठहरपछि मात्र सजाय निर्धारण
काठमाडौं, साउन २७