प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणका एजेन्डा तयार
काठमाडौं, साउन २६