राजधानीमा सात प्रतिशत घर मात्रै सुरक्षित
काठमाडौं, साउन २५