प्रजातन्त्रपछि, २७ वर्षमा २८ लाख गाडी
काठमाडौं, साउन २२