अधिकांश सांसद ‘नो भोट’को विपक्षमा
नारायण काफ्ले काठमाडौं, साउन २०