अपराध तथ्यांक : एक वर्षमा ६१७ हत्या, ११३९ बलात्कार
काठमाडौं, साउन १७