‘हामीभन्दा अघि नै छोराछोरी मरे हुन्थ्यो'
काठमाडौं, साउन १६