सबै उत्तरी नाका जोड्ने सडक चीनले बनाउँछ : ओली
काठमाडौं, साउन १६