बिजुली किन्न नेपाललाई जीएमआरको गुहार
काठमाडौं, साउन १३