एक लाखभन्दा बढी रकम खातामा राख्दा परिचय-पत्र अनिवार्य
काठमाडौं, साउन १२