प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा : सिँचाईका ३७ कर्मचारी ईटालीमा
काठमाडौं, साउन १२