४४ लाख मत बदर, दुई मत ल्याउने पनि दल
काठमाडौं, साउन ११