मोबाइलमा नेपालीले दैनिक खर्च १८ करोड
काठमाडौं, साउन ११