रोकिएन कर्मचारीको विदेश भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको आदेश अवज्ञा
काठमाडौं, साउन १०