वडा कार्यालयलाई पर्याप्त अधिकार भएन
काठमाडौं, साउन ९