राष्ट्रिय परिचयपत्रमा देशको नाम नै गलत
काठमाडौं, साउन ७