पुनर्निर्माणमा खर्च भएन दाताको ४० अर्ब
काठमाडौं, साउन ७