ऐतिहासिक दरबार भत्काउन गिरोह सक्रिय
काठमाडौं, साउन ५