चलखेलका लागि असारमै काटिएका चेक सकारी कार्यालयमै
काठमाडौं, साउन ५