'गुटबन्दी अन्त्य नभए पार्टी धराप'
काठमाडौं, साउन ३