डोल्मा बेखर्ची, उनको नाममा उठेको लाखौं रुपैयाँ कहाँ छ?
काठमाडौं, साउन १