अब बेरुजु व्यक्तिकै नाममा, ‘क्लिन चिट’ नपाएका व्यक्ति कार्यालय प्रमुख हुन नपाउने
काठमाडौं, असार २९