प्रहरी नियमावली विपरीत एआइजीको दरबन्दी थप
काठमाडौं,  असार २८