उपत्यकामा विद्युत् प्रसारण तार भूमिगत गरिने
काठमाडौं, असार २६