देउवाको सल्लाहकार नै पत्नी आरजु!
काठमाडौं, असार २५