१० मिनेट पानी पर्दा काठमाडौंमा जाम !
काठमाडौं, असार २३